Informacje

Witam w świecie finansów

Linki.

Jakościowe oszczędzanie, czyli jakie?

Polityka monetarna przez ostatnie dziesięć lat wyraźnie zniechęciła ludzi do oszczędzania długoterminowego. Największym zainteresowaniem cieszą się zdecydowanie lokaty promocyjne, czy progresywne gwarantujące większe oprocentowanie z każdym miesiącem obowiązywania. Można jednak prawidłowo oszczędzać nawet przy niskich stopach procentowych. Jak osiągnąć zatem maksymalną efektywność oszczędzania w obecnych warunkach gospodarczych?

Określanie indywidualnego podejścia do ryzyka i planów oszczędnościowych

Przede wszystkim musisz określić własne podejście do ryzyka. Jeżeli masz bardzo małą tolerancję ryzyka wtedy podziel kapitał w systemie 80% na lokaty bankowe, a 20% na inwestycje ryzykowne (giełda papierów wartościowych, giełda walutowa, obligacje korporacyjne, kryptowaluty, czy nawet fundusze inwestycyjne). Oszczędzanie rozpoczynasz przez przegląd wszystkich lokat promocyjnych dostępnych w bankach detalicznych. Dzięki temu przez około rok, dwa lata możesz przenosić kapitał do instytucji gwarantujących największe oprocentowanie. Obecnie na rynku działa sporo banków komercyjnych, a praktycznie wszystkie posiadają własne lokaty promocyjne. Nie zgadzaj się jednak, aby do lokaty zakładać dodatkowo rachunek osobisty i nie wykupuj absolutnie innych, najczęściej kosztownych usług. Potencjał oszczędzania w znaczący sposób zwiększysz przez progresję. Co to oznacza w praktyce? Nie wydawaj wypracowanych zysków od razu, ale przenoś je na koleje lokaty bankowe, a dodatkowo staraj się dokładać część zaoszczędzonego kapitału. W ten sposób budujesz faktyczną bazę do uzyskania niezależności ekonomicznej.

Kluczowe połączenie inwestycji z oszczędnościami

Dobrze, jeżeli umiejętnie połączysz lokaty bankowe z bezpłatnym rachunkiem w domu maklerskim. Lokaty bankowe dobrze korelują z akcjami spółek dywidendowych. Dzięki takim inwestycjom uzyskujesz cykliczne dywidendy, a zyski możesz znowu przenieść na lokaty bankowe. Pamiętaj, aby dobierać do portfela wyłącznie lokaty na podstawie realnego, a nie nominalnego oprocentowania. W oprocentowaniu realnym dochodzą obliczenia inflacji i podatku od zysków kapitałowych, niestety obowiązkowego w kraju i wynoszącego, aż 19%. Nic nie zapowiada, aby wskazany podatek został w niedalekiej przyszłości zlikwidowany. Oszczędzanie to zatem dobra strategia doboru instrumentów oszczędnościowo – inwestycyjnych, wykorzystanie potencjału promocyjnych lokat, uwzględnienie systemu progresji w budowaniu niezależności ekonomicznej. Co myślisz o zaprezentowanej strategii na długoterminowe oszczędzanie?

 
wallst 03 07 18 - 10:37 | | Domyślne