Jakościowe oszczędzanie, czyli jakie?

Polityka monetarna przez ostatnie dziesięć lat wyraźnie zniechęciła ludzi do oszczędzania długoterminowego. Największym zainteresowaniem cieszą się zdecydowanie lokaty promocyjne, czy progresywne gwarantujące większe oprocentowanie z każdym miesiącem obowiązywania. Można jednak prawidłowo oszczędzać nawet przy niskich stopach procentowych. Jak osiągnąć zatem maksymalną efektywność oszczędzania w obecnych warunkach gospodarczych?

Określanie indywidualnego podejścia do ryzyka i planów oszczędnościowych

Przede wszystkim musisz określić własne podejście do ryzyka. Jeżeli masz bardzo małą tolerancję ryzyka wtedy podziel kapitał w systemie 80% na lokaty bankowe, a 20% na inwestycje ryzykowne (giełda papierów wartościowych, giełda walutowa, obligacje korporacyjne, kryptowaluty, czy nawet fundusze inwestycyjne). Oszczędzanie rozpoczynasz przez przegląd wszystkich lokat promocyjnych dostępnych w bankach detalicznych. Dzięki temu przez około rok, dwa lata możesz przenosić kapitał do instytucji gwarantujących największe oprocentowanie. Obecnie na rynku działa sporo banków komercyjnych, a praktycznie wszystkie posiadają własne lokaty promocyjne. Nie zgadzaj się jednak, aby do lokaty zakładać dodatkowo rachunek osobisty i nie wykupuj absolutnie innych, najczęściej kosztownych usług. Potencjał oszczędzania w znaczący sposób zwiększysz przez progresję. Co to oznacza w praktyce? Nie wydawaj wypracowanych zysków od razu, ale przenoś je na koleje lokaty bankowe, a dodatkowo staraj się dokładać część zaoszczędzonego kapitału. W ten sposób budujesz faktyczną bazę do uzyskania niezależności ekonomicznej.

Kluczowe połączenie inwestycji z oszczędnościami

Dobrze, jeżeli umiejętnie połączysz lokaty bankowe z bezpłatnym rachunkiem w domu maklerskim. Lokaty bankowe dobrze korelują z akcjami spółek dywidendowych. Dzięki takim inwestycjom uzyskujesz cykliczne dywidendy, a zyski możesz znowu przenieść na lokaty bankowe. Pamiętaj, aby dobierać do portfela wyłącznie lokaty na podstawie realnego, a nie nominalnego oprocentowania. W oprocentowaniu realnym dochodzą obliczenia inflacji i podatku od zysków kapitałowych, niestety obowiązkowego w kraju i wynoszącego, aż 19%. Nic nie zapowiada, aby wskazany podatek został w niedalekiej przyszłości zlikwidowany. Oszczędzanie to zatem dobra strategia doboru instrumentów oszczędnościowo – inwestycyjnych, wykorzystanie potencjału promocyjnych lokat, uwzględnienie systemu progresji w budowaniu niezależności ekonomicznej. Co myślisz o zaprezentowanej strategii na długoterminowe oszczędzanie?

 
wallst 03 07 18 - 10:37 | | Domyślne